Step

Step -  połączenie tradycyjnego treningu na stepie z elementami treningu funkcjonalnego – pompki, wykroki, przysiady oraz inne ćwiczenia naśladujące nasz ruch w codziennym życiu. Celem treningu jest ogólna poprawa sprawności mięśni całego ciała przez pracę w wielu płaszczyznach, przy współpracy grup mięśniowych a nie trenowaniu mięśnia przez ćwiczenia wyizolowane. Jest to trening ogólnorozwojowy, korygujący postawę, przywracający równowagę mięśniową a jego intensywność  pozwoli na spalenie wielu kalorii.